Bli medlem

Bli medlem i KAN du også!

Ønsker du medlemskap i Kompetansenett Agder (KAN) ber vi deg sende oss en henvendelse  hvor du forteller litt om deg selv, hva du kan bidra med inn i nettverket, og dine forventninger til et medlemskap. Legg gjerne ved link til din LinkedIn-profil om du har det.

Hold oss oppdatert

Ved endring i opplysninger er medlemmene ansvarlig for å gi beskjed til Styret for oppdatering av medlemsliste.

Hva kreves av ditt medlemskap i KAN?

  • Den som blir opptatt som medlem i Kompetansenett Agder bør innen 1 måned etter opptak registrere seg på LinkedIn, da dette er en viktig kanal for synliggjøring av medlemmene
  • Kontingenten, kr 800 pr. år, må betales innen fristen. Det enkelte medlem forpliktes til å delta i faggruppe dersom det er behov for det
  • Som medlem oppfordres du til å delta på minst en nettverkssamling i løpet av året
  • Som medlem oppfordres du til å delta på den årlige strategisamlingen og/eller på årsmøtet. Dette for å opprettholde et levende nettverk
  • I tråd med vedtektene må du som medlem ønske karrieremessig utvikling
  • Du må også ønske å bidra, være engasjert og ønske å gi noe til nettverket KAN

Send oss en henvendelse her

Ditt navn (obligatorisk)

Fødselsår (obligatorisk)

Adresse (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Poststed (obligatorisk)

Stilling (obligatorisk)

Arbeidssted (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Lim inn link til din LinkedIn-profil

Noen ord om deg, hva du kan bidra med og hva du ønsker fra nettverket