Årsmeldinger

Kompetansenett Agder (KAN) ble etablert våren 2006. Initiativet kom som en følge av behovet for et nettverk som kunne jobbe for kompetanseheving og synliggjøring av kvinner som har et bevisst forhold til personlig og karrieremessig utvikling. I årsmeldingene nedenfor gis et bilde av nettverkets aktivitet fra oppstart.