Hva er KAN

Et frittstående nettverk

Et frittstående nettverk

KAN – ET KVINNENETTVERK PÅ SØRLANDET

Kompetansenett Agder (KAN) sitt formål er å være en arena for kvinner som «vil noe», og bidra til videre karriereutvikling, motivasjon, kompetanseheving og synliggjøring av nettverkets medlemmer.

VÅR FORMÅLSPARAGRAF

Kompetansenett Agder (KAN) er en nettverks- og interesseorganisasjon for kvinner i Agder og skal:

  • Bidra til videre karriereutvikling
  • Gi impulser og motivasjon til nye utfordringer
  • Være en arena for kvinner som ”vil noe”
  • Synliggjøre medlemmene slik at de blir sett og vurdert når styreposisjoner og lederstillinger skal besettes
  • Øke medlemmenes faglige kompetanse
FOR KVINNER PÅ AGDER

FOR KVINNER PÅ AGDER

Aktiv deltakelse

Aktiv deltakelse

VÅR MÅLSETTING

Det er nettverkets målsetting at Kompetansenett Agder (KAN) skal være et aktivt og profesjonelt nettverk med høy kvalitet, og det er medlemmene selv som kan bidra til måloppnåelse. Det settes derfor noen minimumskrav til et medlemskap i KAN.

VÅR HISTORIKK

Kompetansenett Agder (KAN) ble etablert våren 2006. Initiativet kom som en følge av behovet for et nettverk som kunne jobbe for kompetanseheving og synliggjøring av kvinner som har et bevisst forhold til personlig og karrieremessig utvikling.

Det startet i 2006!

Det startet i 2006!